Přemýšlení

31.07.2012 05:54

Vždy když jsem změnil pracovní místo, nebo pozici, věci ztěžkly. Musel jsem mnoho přemýšlet a myšlení mi kolikrát nedalo ani spát. Napětí se zvýšilo a hledalo cestu pryč. Změny přinášející nové mohou být změnami k něčemu náročnějšímu a těžšímu. Postupem mého vývoje ve studiu budo se učím nad tím moc nepřemýšlet. Stačí jen dělat co mám a vše ostatní si najde cestu samo. Nepřemýšlení udělá složité jednodušším a těžké lehčím. Přemýšlení má jeden velký vedlejší efekt, sváže nás s předmětem našich myšlenek a tím omezí volnost našeho pohybu. Spoutá nás a nechce nás pustit, protože mozek je s přemýšlením velký přítel a rád se tak zaměstnává.

Studium každé techniky (waza) v budo vyžaduje přemýšlení na určité speciální úrovni (obyčejné i neobyčejné). Je to přemýšlení, které lze snadno opustit a tak odhodit zátěž. Je to umění nepřemýšlet. Ale je potřeba dodat, že nepřemýšlet nemusím znamenat nepřemýšlet. Tak jako například strom není jen strom a současně také je.

 

Hesei 24, 7 měsíce, 31 dne, Japonsko

Martin