Break the balance! Narušte rovnováhu!

03.11.2010 07:22

 

Break the balance! Narušte rovnováhu!

 

    Při studiu bojových umění začínáme studiem pohybu. To je první krok. Následuje mnoho dalších kroků, aniž by tento byl někdy plně dokončen jelikož pohyb je součástí taijutsu (umění těla), nebo taisabaki jutsu (umění používání těla).

    Mozek jako centrum přijímá signály pomocí celé nervové soustavy těla. Naše svaly, orgány jsou protkány nervy, které sahají až do vrstev kůže. Aniž jsme si toho příliš vědomi, není jediného nervu v těle, který by neustále nepřenášel signály kromě mrtvého. Na tuto soustavu je třeba se správně napojit, abychom mohli pokročit do vyšších úrovní studia budó a ninpó taijutsu. Proto je nalezení správného tréninku jedním z gokui (klíčů, tajemství) bojových umění.

    V mnoha technikách budó taijustu se učíme jak narušit rovnováhu útočníka, jak zničit jeho stabilitu, protože pak stačí už jen málo k odvrácení nebezpečí jdoucí od něj. To je omote (vnější) přístup. Ura (vnitřní) přístup je nechávat ničit naší vlastní stabilitu, abychom pochopili, jak použít sílu pohybu, sílu taijutsu pro získání rovnováhy zpět. Není to spojeno s touhou získat rovnováhu zpět. Je to spojeno s přírodou samotnou, to je důležité. Ne my, ale příroda sama nám tuto stabilitu přirozeně vrátí, pokud použijeme správný a vhodný pohyb. Toto ovšem platí jak pro hmotu (tělo) tak i pro ducha (mysl, srdce).

 

Trénink a život bojového umělce je celoživotním a nádherným skvostem zářícím do daleka a to i tehdy opustí-li bojový umělec fyzicky tento svět. Není to tak?!

 

Gambatte!

Martin