Chování

04.11.2009 07:12

 

 

Slyšel jsem, že Japonsko má mnoho ekonomických i sociálních problémů, přitom je ale mnoho zemí, které se od Japonců učí. Japonsko je v mnohém velmi přitažlivé, především však svojí kulturou a originalitou. Slušnost, skromnost a pracovitost Japonců bylo to, co si přál ve zemi mít každý, kdo tuto zemi navštívil. Dnes se to ale vše trochu vytrácí. Chování řidičů je tu čím dál bezohlednější a i v obchodech se mnohem častěji setkáte s naprosto „nejaponským“ způsobem chování.

Svým způsobem se vytrácí i zájem o tradice, protože jsou těžké a je na ně třeba celoživotní studium, obětování, vytrvalost a láska. To co se však v Japonsku změnilo k našemu nemilému překvapení rozhodně neznamená že je celé Japonsko takové. Jenže lidé „z venku“ sem přijedou a bude jim „něco“ chybět. Podle toho se zde budou cítit a vytvářet si vlastní představu a tím i zkušenost o tom, jaké Japonsko je.

My v Bujinkanu žijeme svobodný život, víme však, že i ten má svá pravidla. Měli bychom vědět, že naše chování mezi námi, k našim učitelům i k lidem, kteří nemají s Bujinkanem nic společného, bude vnímáno a přirozeně spojováno s Bujinkanem. Tak se bude částečně vytvářet obraz o tom , jaký vlastně je.

Je snadné chovat se s úctou a respektem k těm, které máme rádi a vážíme si jich. Avšak to samé je třeba i k lidem, které takto nevnímáme. Je to prostě jen slušné chování. Pro studenta budó je to však také součást studia. Studia sebekontroly a kontroly okolí. Znamená, že jedny oči vidí vše, ale duch zůstává klidný, vnímavý a připravený.

Kontrolujme proto prosím své chování a pokud jsme schopni vnímat, že je v něčem nepřiměřené a nevhodné, trénujme a změňme jej! Tak si i „špatní“ lidé budou moci našeho slušného chování vážit a naše úcta k nim nakonec možná změní i je samotné. I kdyby se ale nic nezměnilo, zůstává tak naše kontrola. Skutečný ninja vládne spravedlností, která se vymyká té, která je považována za běžnou.

 

Tak studujte prosím!

 

Martin

Japonsko, Heisei 21, 10 měsíce, 31 dne