Co je Bujinkan Czech Dojo (BCD)?

24.07.2008 21:17

To je takový „zmenšený model“ světového Bujinkanu. Je to myšlenka, které věřím.

Moje rada - Osobní předávání, vlastní zkušenost! Učení tradičních ryúha (školy bojových umění) Bujinkanu nelze pochopit studiem z knih, sezením před počítačem či pouhým přemýšlením. Nezapomeňme, že lidská logika, nebo zrak, jako jeden z nástrojů či smyslů jsou jen malou částí toho všeho, co člověk může využít ze svého potenciálu. Studium bojových škol Bujinkanu vyžaduje osobní kontakt studenta s učitelem. Mnoho důležitého v bojových uměních nebylo psáno do denshó (svitků) a je předáváno jen osobně jako ústní poselství (kuden).