Dokonalost; 100%

10.06.2009 09:53

 

Dokonalost; 100%

 

    Dá se předpokládat, že bojovník bojuje. Ale toto je jen částečná pravda. Není-li třeba bojovat, bojovník odpočívá, žije běžný život a těší se ze života stejně jako květina, která je svlažována vodou za bouřek a hlazena teplem a energií paprsků za slunných dnů.

    Umění ninpó mimo jiné dovoluje bojovníkovi vysoce rozvíjet cit, cit pro správný okamžik a čas boje a míru. Bojovník se učí vnímat to, co zůstává běžným lidem často skryto. Váží si a ctí mír. Také ale chápe, že boj je někdy nevyhnutelný.

    Díváme-li se s obdivem na velikost dinosaurů, neměli bychom opominout fakt jejich zániku. 100% lze z určitého pohledu považovat za vyjádření dokonalosti. Avšak nesmíme zapomenout, že prostor je stále v pohybu. Kdyby nebyl, stane se mrtvý. Svým pohybem nedovolí, aby byl ovládnut neměnností. Snad nejsem příliš troufalý, když řeknu, že neměnnost je přeludem.

    Jak vlastně dokonalost vzniká? Je to pohybem, či rigiditou?

    Sledujete obraz, který považujete za „dokonalý“. Můj bojový trénink mi napovídá, že „řeč“ tohoto obrazu vytváří pohyb, který naruší samotný význam dokonalosti v chápání 100%.

    Zapomeneme-li na Vyšší moc, na respekt k ní, může to znamenat ztrátu lidskosti. Lidskosti ve smyslu moci lidem dané přírodou či bohy. Tím se omezí naše schopnosti a poznání správného času pro boj a mír může být lehce zaměněno za pozlátko pocitu dokonalosti. V tomto smyslu je i „ideál“ vyjádřen jako sen. Tento sen je ale opravdovým místem zrození hlubokého porozumění prostoty a současně krásy reálného života. Sen se tak může stát základním kamenem pro osvícení.

 

Martin