Drahokam/Precious stone

18.05.2009 09:00

Sóke Hatsumi...rok??

"Se studiem bojových umění je to podobné jako s drahokamy. Na začátku máte hrubý, neopracovaný drahokam. Ten pak dlouhou opracováváte a leštíte do finální podoby. Toto je cesta, jak vytvořit hodnotný klenot." 

....

Soke Hatsumi…year??

 

„Study of martial arts is similar to precious stones. At the beginning there is a rough precious stone. Then it is long time being dressed and shaped to the very final form. This is the way to create precious jewel.”

....