Mimozemšťan/The extraterrestrial

20.05.2009 07:23

 

Mimozemšťan

 

    Budete-li chtít komunikovat s mimozemšťanem, je docela možné, že nevystačíte se svým rodným jazykem a zažitými komunikačními zvyklostmi. Budete asi muset využít veškeré vaší fantazie, schopnosti improvizace a v neposlední řadě citu k tomu, abyste se byli schopni domluvit. V bojových technikách tomu je podobně. Obraz o bojových uměních ožívá v nekonečných „záběrech“ lidské představivosti, která je tolik spjatá z našimi životy.

 

Martin

-------------------

 

The extraterrestrial

            In case you wish to communicate with extraterrestrial, it’s quite possible that you do not manage it with your own native language and routine communication habits. You probably would have to use all your fantasy, ability of improvisation and the last but not least your feeling in order to be able to communicate. It is similar in martial techniques. An image about martial arts comes to life in endless “shots” of human imagination which is so much connected to our lives.

 

Martin