Motivace

14.06.2010 06:41

Někdy se přistihnu, že hodně zvažuji nad dnešní dobou a nad dobou, kdy já sám začal studovat bojová umění. Co mě vede k tomu, že už skoro 20 let šlapu po cestě studia bojových umění? Je to láska a správná motivace.

Časem se samozřejmě mé motivace měnily, ale vždy svým "těžištěm" zůstaly na stejné cestě, na cestě bojových umění. Lidé většinou začínají "dělat něco víc", když mají pro to motivaci. Tato se jistě liší člověk od člověka už díky naší různorodosti a proměnlivosti. Její vlastností také je, že se může úplně vytratit. Díky čemu? Myslím, že je to díky mnoha překážkám a změnám, kterých jsou naše životy plné.

Já vždy žil s jednoduchými myšlenkami co se týká mé motivace a lásky k bojovým uměním. Říkal jsem si: "Chce-li tato překážka, či změna ohrozit moji motivaci, ohrozit mé studium bojových umění, co s tím udělat?! Aha, je to přirozený trénink. Takže důležité je nevzdávat se a pokračovat dál!" Vždy jsem velmi vážil, když bych jednoho nechal kvůli něčemu jinému, co mi to přinese pro život do budoucna? Co na to říká má duše, mé srdce, mé instinkty, můj smysl života?

Správná motivace je důležitá všude. Pro práci, pro rodinu, pro koníčky, pro zábavu atd. Je důležitá i pro nás, kteří jsme si zvolili životní cestu s ideály přesahujícími nás samé. S ideály jdoucími do hloubky dědictví, rozvoje a přežití lidské rasy. Snažíme se tyto ideály a myšlenky přenášet v čase a prostoru (kterému často ani sami nerozumíme) a to skutečně potřebuje správnou motivaci.

Motivace může přijít z ničeho nic. Já ji chápu jako znamení "od jinud", které může být pro nás dobré, či špatné.....A proto je možná správné zvážit, zda si onu pohnutku ponechat, či se jí vzdát.

 

To mě tak napadlo.

 

Díky,

Martin