Myšlenky démona

03.12.2009 07:44

 

Myšlenky démona

 

               Světlo a tma tvoří den. Dítě se narodí a začne křičet. Pro všechny je to znamení štěstí a radosti. Později je trpělivost rodičů trénována chováním svých dětí. Když dítě poznává své hračky, často je rozbije. Někdy vypadá, že dítě se chová spíše jako „ničitel“, než někdo milý a slušný. Lze říci, že démon je jako dítě, hraje si, ale jeho hra, ačkoliv vypadá nevině, je často velmi nebezpečná.

               Mnoho povolání na tomto světě vzniklo a funguje jen díky negativním a nevhodným projevům našeho lidství. Policie, armáda… Vždyť i nemoc je stav těla, který nás rozhodně netěší. Avšak tato démonická stránka našich životů je ve skutečnosti důležitá pro naši sebeobranu, která nám následně dovoluje přežít v tomto světě, ale i vesmíru.

               Válečníci na válečných polích se často snažili změnit svůj vzhled tak, aby působili hrůzostrašně. Jejich démonický vzhled zvýšil jejich šance na přežití a zastrašení útočníka bez boje. Tak mohli ušetřit energii pro zbytek bitvy. Tvrdí se, že název školy Kukishinden ryů (Škola devíti démonických bohů) byl této škole dán z „pohledu“ na boj mladého samuraje Ryushin Yakushimaru při záchraně císaře Go-daigo. Legenda říká, že bojoval jako démon.

               Naše životy mají důležité spojení mezi ničením a budováním. Lze to přirovnat k životu samotnému. Narodíme se, naše tělo je budováno z jednotlivých buněk, pak jsme postupně ničeni průběhem života samotného či nemocemi, a nakonec je život ukončen, aby vznikl další. Rovněž to lze přirovnat ke studiu bojových umění. Studujeme-li techniku, je důležité ji rozdrtit na prach. Pak bereme každé zrnko tohoto prachu a studujeme jej. Následně celou techniku složíme, prozkoumáme výsledek a znovu ji rozbijeme. Podobně jako se stavebnicí. Takto budujeme naši znalost, hluboké porozumění a cit. To nám umožňuje růst. S tímto procesem je přirozeně spojen tok času a změny nás i prostředí. Zkrátka nekonečnost procesu změn v celém hmotném i nehmotném světě je přirozenou součástí tohoto tréninku. Tím získáme zkušenost, která nám umožní zapomenutí a odhození, které nám otevře cestu k přirozenému a radostnému životu.

               Získejme zkušenosti démona. Démon vládne obrovskou silou. Jestliže naše srdce je na pravém místě a je dostatečně silné, i ten nejkrutější démon se před ním skloní a bude poslušen jeho světla.

               Bojovník žije stále na hranici mezi životem a smrtí. Učí se žít a přežít v situacích a prostředích, kde by jiní těžko přežívali. Hrůza řevu bojovníka se prolíná pláčem nad mrtvými a radostí nad získanou svobodou případně záchranou. Umění bohů a démonů je jejich společným dílem přispívajícím k záchraně či ochraně nás samých. To je umění válečníků.

               Vytrvejte na cestách pera a meče.

 

Martin

3.11.2009