Nelze vzít zpět

06.11.2008 12:57

Co se jednou stalo, nelze vzít zpět. Možná se stala chyba, ale to už nelze vymazat. Je snad lépe nad tím příliš nepřemýšlet, nelitovat, ale hledat. Hledat, jak pomocí změny (henka) vytvořit ze špatného dobré. Z neužitečného užitečné. Bojový umělec ví, že + i -, dobré i špatné  jsou spolu pevně spojeny.

Nagare (tok) změn (henka) nelze zastavit, ale lze jej ovlivňovat. Je velmi důležité neustále umět „jít za“.  Krok za krokem. Bojový umělec vytvoří dokonalé dílo, ale nezastaví se, snaží se vytvořit další, lepší. Sóke v tomto smyslu hovořil o Nobelově ceně. Proces, který stále trvá. Budeme-li lepšími lidmi, dokážeme vytvářet lepší díla a tím naše cesta bude světlejší a přirozeně získá na ceně.

Bojový umělec si je vědom dobře toho, že pokud už dojde k boji, někdo zemře.

Vytrvejte!

Martin