Osobně!

23.11.2010 07:02

    Zvykli jsme si žít s TV, rádiem, Internetem, telefony a různými dalšími vymoženostmi moderní doby. Ačkoliv nám to v mnoha ohledech zřejmě pomáhá, je to tak trochu divný svět. Umělý, idealizovaný, přemrštěný, romantický, omezený...prostě virtuální. Co je zřejmě nejvíce nebezpečné na tom všem, je to naše postupná absolutní závyslost na tomto virtuálním světě.

    V budó je dodnes - "one to one" (osobní) předávání - velmi významné. Svitky hrály v bojových uměních vždy druhotnou roli. Prvotní bylo osobní předávání z učitele na žáka. Takto to dodnes probíhá v Bujinkanu. Trošku možná zapomínáme, že nejsme roboti, ale lidé. Lidé mají mnoho důležitých smyslů a senzorů, kterými vytváří kompletní pohled na věc.

    Stále tedy v bojových uměních zůstává psaný text za osobním předáváním....