Reálný svět a bojová umění

27.08.2008 06:58

             Kdysi jsem byl dotázán, zda lze bojové dovednosti Bujinkanu použít v realitě. Otázkou je, co je realita? Je to to, co jsme schopni vidět zrakem? Je to to, co si myslíme že to je? Je to to, v čem žijeme? Pokud ano, čím vším je to, v čem žijeme tvořeno? Čím vším to vlastně vnímáme? Možná se budeme snažit získat ucelený pohled na to, co vlastně REALITA je. Ano, myslím, že ucelený a hluboký pohled je to, co je ta chuť, kterou je třeba zakusit při studiu bojových umění do morku kostí.

            Dle mého skromného názoru je velký rozdíl mezi bojovým umělcem a rváčem. Bojová umění se vytvářela po tisíce let a je velmi těžké je studovat. Rváčem lze být snadno, stačí nechat volný průchod agresivitě, násilí a nebát se ublížit, či zničit. Kam se pak ale poděly všechny lidské ctnosti, které mohou být vlastní pouze nám, lidským bytostem?!

            Dnešní lidé žijí spíše ve světě viditelných forem, stylů, nutného pochopení všeho atd. Ale tisíce let vývoje nelze svázat do formy, stylu, a vlastně je nelze ani plně pochopit. Vždyť délka života lidského tvora je tak malicherná proti vývoji života na této planetě a vesmíru samotného. Život bojového umělce je prostý, je naplněn věčným tréninkem, vírou, odhodláním a sebeobětováním daleko za hranice obyčejných lidí. Konflikt či boj zůstává jako nevyhnutelnost, kdy jsou již všechny možnosti uchování míru a klidu vyčerpány. Ale i potom je srdce bojovníka tím, co může stále chránit a nechat žít.

            Myslím, že skutečná bojová umění se drží cesty jak Nebes, tak i Země. Budóka ví, že není vítězství ani prohry, protože vše jsou jen dvě strany jedné mince. Upřímně, osvobozen od ega, následovat nevyhnutelnost, smířit se a překonat veškerá protivenství života, to je cesta bojového umělce. Jednoduše řečeno je dítětem svého učitele.

 

            Dovolte mi požádat vás, co věříte, že zachování cest bojových umění je pro vás i pro lidstvo důležité, přestaňte se zabývat malichernostmi a s upřímným srdcem následujte cestu, kterou jste si na základě přirozeného výběru zvolili. Pokud se nezbavíte vězení "pouze" zraku či logiky a nebudete se dívat do hloubky smyslu či významu věcí, pak z vás zůstanou jen zbloudilí chudáci.

Všem vám přeji hodně štěstí,

Martin