Učitel je inspirací

28.08.2008 08:17

            Dovolte mi zde trošku poopravit pohled na učitele bojových umění. Musím říci, že slovo učitel je zavádějící. Běžně je toto slovo chápáno jako „ten co učí“ v Bujinkan Dojo jsou učitelé spíše chápáni jako „ti co přenáší“. Učitelé (Shidoshi, Shihan) vlastně neučí, protože bojová umění nelze učit. Znalost bojových umění musí být „vytažena, nasáta“ z prostředí, vašeho nitra, vašeho tréninku, života atd. Proto jsou zde ti co přenáší (učitelé), aby byli inspirací pro váš vlastní trénink, vaše vlastní studium a tak jste mohli svobodně nechat prolnout váš život s „větrem“ bojových umění vanoucím s hluboké minulosti skrze naši dobu do budoucnosti. Představte si květinu, zasaďte semínko, pečujte o něj a nechte jej růst a vykvést. Učitelé bojových umění jsou nositeli znalosti, zkušenosti a moudrosti, kterou sami získávají tréninkem a rovněž přenášením z učitele na žáka. Ne jinak. A pokud existuje opravdový žák, tak opravdový učitel může skrze „bytí inspirací“ přenést bojová umění dál.

            Pokud se však jako žák budete snažit vytvořit přesnou kopii učitele, zřejmě ztroskotáte. Vždyť se podívejte na přírodu kolem sebe, najdete v ní dvě přesně identické věci? Například naše prsty vypadají zdánlivě všechny stejně, množství prstů, počet článků, nehty atd, a přesto je otisk prstů celosvětově uznán jako identifikační znak unikátnosti jednice.

 

Budó je živoucí bytostí s neurčitou formou.

 

Martin