Sebeobrana


Hatsumi soke kdysi řekl: „Učím vás jak „Bojová“, tak „Umění“, „Učím vás jak žít a přežít!“. Bojová umění žijí a vyvíjí se lidmi a v lidech. A lidé žijí v různých dobách. Bojová umění jsou umění sebeobrany (Goshin jutsu).

V dobách míru se v bojových umění počítá s tím, že lidé mají delší život a více klidu. Proto se tato umění studují do veliké hloubky jak jejich fyzického projevu (omote), tak i jejich duše a filozofie (ura). V dobách války, se  oproti tomu počítá s tím, že lidský život je kratší a musíme čelit neustále silně stresujícím situacím, často na bazální úrovni rozhodování „život či smrt, přežít nebo zemřít“. V takovýchto dobách se bojová umění okamžitě přizpůsobují této situaci a začínají čerpat ze svých hlubokých zkušeností a znalostí s reálných bojů, válek. Trénink se v mžiku změní a uzpůsobí situaci. Toto je forma přizpůsobení důležitá pro naši sebeobranu. Dá se říci, že období míru je více „umění“ a období války je více „bojové“.

Taijutsu (Umění těla) je základem veškeré sebeobrany. Je „biblí“ bojových umění Bujinkanu. Dělí se na několik základních umění boje. Je třeba vědět, že v něm neexistují žádná omezení. Jinými slovy cokoliv se může stát kdykoliv, komukoliv, kýmkoliv. Reálná sebeobrana potřebuje být především přiměřená, efektivní a adaptabilní na jakoukoliv situaci. Proto obsahuje studium  pádů, kotoulů, chůzí, kamae (postojů), úderů, bloků, držení, chytání, pák, hodů, škrcení, kombinací a mnohého dalšího. Zde jsou některá z umění taijutsu vyjmenována:
 
•    Kosshijutsu – útoky na svaly a nervy. Lze říci také „skrze“
•    Koppojutusu – útoky na kosti. Ale také kostmi.
•    Dakentaijutsu – umění úderů, útoků.
•    Jutaijutsu – umění flexibilního těla
•    a mnohé další…