Umění

 

Umění nemá hranic. Je schopno často překročit samo sebe. Umělec vyjadřuje své cítění, učí se jak vyjádřit to, co není běžně viditelné. Umění je spojeno s našimi city, představami, zkušenostmi, historií. Často bylo režimy omezováno a ničeno, protože umělci byli svobodomyslní a odvážní, což šlo proti striktnosti a ohraničenosti režimu.


Bojová umění jsou právoplatnou součástí všech umění tohoto světa. Jen díky jejich tisíciletému vývoji mohl boj přerůst v umění, které našlo cestu k lidskosti a potřebám ucelených bytostí, jakými mi lidé jsme.


Sledujete-li pohyb Hatsumi senseie, vidíte hluboké vyjádření jeho citu a znalosti bojových umění. Není to strojený přesný pohyb. Je to více jako malba v prostoru, která umožní díky našim smyslům a srdcím pronikat do obrovských hloubek nejen bojových umění, ale i lidství a lidstva samotného.